Последни новини

Дружество Radiology Together получи акредитация за организация на две научни сесии

дата : 30.06.2019

Уважаеми колеги,


С радост Ви съобщаваме, че младежкото дружество Radiology Together получи акредитация за организация на две научни сесии на предстоящия...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Ръководство по Гръдна хирургия

проф. Данаил Петров


Наскоро излезлият от печат учебник е продукт на авторски мултидисциплинарен екип под редакцията на проф. Данаил Петров. Той е част от амбициозен проект, включващ двадесет и три тома, които обхващат всички хирургични специалности и свързаните с тях анестезиология и интезнивно лечение. В настоящия том са включени нормална анатомия на структурите, изграждащи гръдния кош и съотношението им, пречупени през призмата на хирургичния достъп и възможностите за оперативно лечение. Застъпени са широки групи заболявания на гръдния кош, белите дробове и медиастинума, диагностиката им и тяхното лечение. Намират място класическите „отворени“ операции и все по-широко навлизащите в последните години видео-асистирани интервенции, както и показанията за прилагането им. Застъпени са и нехирургичните терапевтични процедури, които са част от комплексния подход.

 

Образната диагностика вече е важна и неразривна част от диагностично–лечебния процес. Тя е незаменим фактор при оценката на заболяването и определяне на терапевтичното поведение, както и при проследяване на резултата от лечението. Този факт намира отражение във включването в авторския колектив на специалист по Образна диагностика, в случая доц. Г. Кирова, както и на раздел в учебника. Бурното развитие на МДКТ и МР промениха коренно мястото на Образната диагностка в почти всички медицински области и специалности. Постигна се възможност за точна и детайлна оценка на анатомични структури и патологични процеси, за стадиране на заболяването и за евентуална прогноза на резултата от лечението. Когато четете ръководството по Гръдна хирургия виждате, че Образната диагностика присъства във всички глави и раздели, като основен диагностичен метод. Това повишава изискванията към квалификацията на Образния специалист, който е интегриран в процеса.

Пожелаваме успех на авторския колектив с настоящото и бъдещи издания, защото пред тях стои нелеката задача да са добри лекари и учители. Като лекари са задължени да са безупречни пред пациента, а като учители – да предоставят знания и умения на колегите си.


Д-р Бранимир Пенев

Сайтът е създаден от 2P web design