Последни новини

Дружество Radiology Together получи акредитация за организация на две научни сесии

дата : 30.06.2019

Уважаеми колеги,


С радост Ви съобщаваме, че младежкото дружество Radiology Together получи акредитация за организация на две научни сесии на предстоящия...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


„MRI Handbook - MR Physics, Patient Positioning, MR Protocols”

Muhamed Elmaoglu и Azim Celik


Уважаеми Колеги,


Имам удоволствието да ви представя наскоро излезлия от печат учебник „MRI Handbook - MR Physics, Patient Positioning, MR Protocols” на Muhamed Elmaoglu и Azim Celik от издателство Springer.

Книгата се основава на богата практика и опита на двамата автори, натрупани при преподаването на диагностичния ядрено-магнитен резонанс, създаването на протоколи и провеждане на клинични апликации в редица държави.

Магнитният резонанс е един от най-трудно разбираемите образни методи. Проблемът се дължи на сложните физични принципи, които стоят в основата на метода и на необходимостта от познаването редица параметри, чийто контрол определя получаването на информативен за диагностиката образ. Въпреки това ядрено-магнитният резонанс е център на внимание поради все по-голямото му приложение в клиничната практика. Това води до публикуване на редица добри книги, обясняващи неговите принципи и клинични приложения, всред които се нарежда и настоящата.

Ръководството се отличава с изключително лесния и достъпен начин, по който разглежда физичните принципи на ядрено-магнитния резонанс, като обединява и обобщава информация от практиката на много различни центрове от различни страни. Учебникът е онагледен с голям снимков и графичен материал, което го прави още по-добър за ежедневната клинична практика.

Освен основната информация, книгата предоставя и един нов поглед към някои традиционни протоколи, позволявайки тяхната оптимизация в практиката.

Смятам, че тази книга е изключително ценен наръчник за всеки, който се интересува и работи съвременна образна диагностика.


M. Пенков

Сайтът е създаден от 2P web design