"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


КT е най-добрата диагностика за новия коронавирус (COVID-19)

дата : 05.04.2020


Източник:

https://www.itnonline.com/content/ct-provides-best-diagnosis-novel-coronavirus-covid-19?fbclid=IwAR2_eWE4MvxM9iyVVStadgnxe9z5i-03MvE-OPHkpjkLNrqDtRO7mD-_QTc


Превод: Боряна Маринкова


Компютърната томография може да открие коронавирус при пациенти преди RT-PCR лабораторния тестКT образно изследване на гръдния кош на 29-годишен мъж с треска от 6 дни. RT-PCR анализ за SARS-CoV-2 на гърлен секрет е извършен на 5 февруари 2020 г. с положителен резултат. (Колона А) Първоначално е получен нормална КТ на гръдния кош в аксиална и коронална равнина. (Колон В) КТ на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва минимални промени тип "матово стъкло" билатерално в долния сегмент на двата лоба на белия дроб (обозначени с жълти стрелки). (Колона С) КT на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва повече промени тип "матово стъкло" (обозначени с жълти стрелки). (Колона D) КТ на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва прогресия на пневмония със смесени промени в опацитета тип "матово стъкло" и линейни белези на организираща пневмония в субплевралната област. (Колона Е) КT на гръдния кош в аксиална и коронална равнина показва абсорбция както на промените тип "матово стъкло", така и на зоните на организираната пневмония. Благодарност за снимките на списание Radiology


26 февруари 2020 —  В проучване с над 1000 пациенти, публикувано в списание RadiologyКТ на гръден кош превъзхожда лабораторни тестове при диагностицирането на новата коронавирусна болест (COVID-19). Изследователите заключават, че КТ трябва да се използва като основно скринингово изследване за COVID-19 (наричан също SARS‐CoV‐2).[1]

При липса на специфични лекарства или ваксини за COVID-19 е от съществено значение да се открие заболяването в ранен стадий и незабавно да се изолира заразения пациент от здравата популация.

Според последните ръководства, публикувани от китайското правителство, диагнозата COVID-19 трябва да бъде потвърдена от  полимеразна верижна реакция с обратна транскрипция (RT-PCR) или генетично секвениране на респираторни или кръвни проби, като основен индикатор за хоспитализация. Но поради ограниченията по вземането и транспортирането на пробите, както и ефективността на кита, общият положителен процент на RT-PCR за проби от гърлен секрет се съобщава за около 30 до 60 процента при начало на клинична изява на болестта.

В Съединените щати подобни RT-PCR тестови китове, използвани от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за тестване на пациенти и потвърждаване на коронавирусна инфекция са разрешени за клинична употреба в САЩ чрез спешно одобрение от Американската администрация за храни и лекарства (FDA) на 30 януари 2020. Когато китовете бяха изпратени в САЩ, местните власти извършиха верификационна проверка за контрол на качеството и установиха, че тестовете не са 100 процента точни и някои показват фалшиво отрицателни резултати.

"Тъй като ние изпратихме тестове на държавната власт, те напълно очаквано следваха нормалните процедури за проверка в националните лаборатории. Идентифицираха се проблеми с китовете на тестовете. Това е нормална част, за съжаление от тези процеси. Очевидно е, че не бихме искали да използваме нищо различно от най-прецизните възможни лабораторни китове", казва Д-р Нанси Месоние, директорът на Националния център за имунизация и респираторни заболявания в CDC.

Тя съобщава, че CDC работи с FDA за разрешаване на тези проблеми. CDC все още счита за приоритет възможно най-бързо да се доставят тестове за пациентите. КТ може да предложи алтернативен начин за подпомагане на диагностицирането на COVID-19 позитивни пациенти.

В настоящата спешна здравна ситуация ниската чувствителност на RT-PCR означава, че голям брой пациенти със COVID-19 не биха били идентифицирани бързо и може да не получат достъп до подходящо лечение или да бъдат подложени под карантина или изолация. Освен това, предвид силно заразната природа на вируса, те крият риск от заразяване на по-голяма популация.

 

Образното изследване с КT може да предложи по-висока чувствителност спрямо RT-PCR тестовете за коронавирус


„Ранното диагностициране на COVID-19 е от решаващо значение за лечението и контрола на заболяването. В сравнение с RT-PCR, КТ на гръден кош може да бъде по-надежден, практичен и бърз метод за диагностициране и оценка на COVID-19, особено в районите, засегнати от епидемията, " пишат авторите на проучване, публикувано в Radiology.

КТ на гръден кош е рутинен метод за образна диагностика при пневмония, който е бърз и сравнително лесен за извършване. Последни проучвания установяват, че чувствителността на КТ за инфекция с COVID-19 е 98 процента в сравнение с чувствителността при RT-PCR тестване 71 процента.

За това проучване изследователите в болница Tongji в Ухан, Китай, проучват диагностичната стойност и консистенция на КТ образите на гръден кош в сравнение с RT-PCR анализ на COVID-19.

В проучването са включени 1014 пациенти, които са преминали както през КТ на гръден кош, така и през RT-PCR тестване между 6 януари и 6 февруари 2020 г. С RT-PCR като референтен стандарт се оценява работата на КТ на гръден кош при диагностициране на COVID-19.

За пациенти с множество RT-PCR анализи, динамичната конверсия на резултатите от RT-PCR тестовете (отрицателни в положителни и положителни в отрицателни) също беше анализирана в сравнение със серия образи от КТ на гръден кош.


Резултатите показват, че 601 пациенти (59 процента) имат положителни RT-PCR резултати, а 888 (88 процента) имат положителни находки от КТ на гръден кош. Чувствителността на КТ на гръден кош при предполагането на COVID-19 е 97 процента, въз основа на положителните RT-PCR резултати. При пациенти с отрицателни резултати на RT-PCR 75 процента (308 от 413 пациенти) имат положителни резултати от КТ на гръден кош. От тях 48 процента са били считани за много вероятни случаи, а 33% за вероятни случаи. Чрез анализ на серийни RT-PCR тестове и КT, интервалът между първоначалните отрицателни до положителни RT-PCR резултати е от 4 до 8 дни.

„Около 81 процента от пациентите с отрицателни резултати на RT-PCR, но положителни от КТ на гръден кош бяха преквалифицирани като високо вероятни или вероятни случаи с COVID-19, чрез цялостен анализ на клиничните симптоми, типични КТ изяви и динамично проследяване на КT“, пишат авторите. Няколко ранни проучвания на пациенти с компютърна томография от Китай през изминалия месец, съобщават, че COVID-19 е диагностициран предварително чрез КT при няколко пациенти, преди те да започнат да показват положителни резултати от RT-PCR тест.

Допълнителни изследвания в областта на образната диагностика за COVID-19 могат да бъдат намерени при Special Focus: COVID-19.КT образно изследване на гръдния кош на 29-годишен мъж с треска от 6 дни. RT-PCR анализ за SARS-CoV-2 на гърлен секрет е извършен на 5 февруари 2020 г. с положителен резултат. (Колона А) Първоначално е получен нормална КТ на гръдния кош в аксиална и коронална равнина. (Колон В) КТ на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва минимални промени тип "матово стъкло" билатерално в долния сегмент на двата лоба на белия дроб (обозначени с жълти стрелки). (Колона С) КT на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва повече промени тип "матово стъкло" (обозначени с жълти стрелки). (Колона D) КТ на гръден кош в аксиална и коронална равнина показва прогресия на пневмония със смесени промени в опацитета тип "матово стъкло" и линейни белези на организираща пневмония в субплевралната област. (Колона Е) КT на гръдния кош в аксиална и коронална равнина показва абсорбция както на промените тип "матово стъкло", така и на зоните на организираната пневмония. Благодарност за снимките на списание RadiologyЛитература:

1. Tao Ai, Zhenlu Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, Liming Xia. Correlation of КТ на гръден кош and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. Published Online: Feb 26 2020. https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642. Accessed Feb 26, 2020.


Обратно в COVID-19