"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Солитарно Белодробно Огнище

дата : 02.01.2013


Клиника по Образна диагностика, Токуда Болница София

24-25 януари 2013г

Организатор: д-р Бранимир Пенев

Лектори: доц.Галина Кирова, д-р Бранимир Пенев, Емил Георгиев (медицинска физика)

Цел на курса: Да запознае курсистите с принципите на скрининга, диагностиката и диференциалната диагноза на солитарното белодробно огнище. Нискодозова компютърна томография за нуждите на скрининга и проследяването на белодробни нодули.

Обект на обсъждане: Да обсъди новостите в хистологичната класификация на белодробния карцином; поведението при солитарни белодробни огнища; промените в системата на стадиране на белодробния карцином. Да представи основните методи за провеждане на нискодозова компютърна томография и постпроцесинг за целите на проследяването.

Курсът ще се провежда в лекционната зала на Токуда Болница София в рамките на два работни дни с лекционна и дискусионна част на базата на реални случаи.

Максимален брой курсисти – 10 души, специалност или специализанти образна диагностика, пулмология, гръдна хирургия.

Акредитация: Курсът е акредитиран от БЛС


Програма


Първи ден

13.30-15.00

13.30ч – регистрация, откриване

14.00ч - Солитарно Белодробно огнище – дефиниция и морфологична характеристика – Б.Пенев

14.30ч - Множествени белодробни нодули – Б.Пенев

15.00-15.30ч – кафе пауза

15.30ч - Оценка на вероятността за малигненост на белодробното огнище – Б.Пенев

16.00ч - Нова хистологична класификация на лезиите тип „матово стъкло“ – Г.Кирова

16.30ч – workshop, реални случаи; постпроцесинг


Втори ден

8.30-9.30

8.30ч – Скрининг на рака на белия дроб. Принципи – Г.Кирова

9.00ч - Нискодозова компютърна томография. Принципи – Е.Георгиев

9.30-10.00ч – кафе пауза

10.00ч - Препоръчителни протоколи при нодули, открити при нескринингови КТ изследвания – Б.Пенев

10.30ч - Белодробен Са – промени в TNM класификацията, 2011 – Г.Кирова

11.00-13.00ч – кафе пауза

11.30ч – workshop, реални случаи; постпроцесинг

12.30ч - закриване


Обратно в списък