"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


ОБРАЗИТЕ НА БЕЛОДРОБНАТА ИНФЕКЦИИ - РУТИНА ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

дата : 03.02.2014


13-14 март 2014

Toкуда Болница София


Интерактивна работна среща, организирана от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и Токуда Болница София


Работната среща има за цел да представи дидактично основните модели на увреда при възпалителни изменения на белия дроб. Ще бъде представена позицията на рентгенолога при интерпретация на образите при различните видове белодробни инфекции, като ще се наблегне на разликите при имунокомпетентни и имунонекомпетентни пациенти.


Работната среща ще предостави възможност за интердисциплинарно обсъждане с участието на пулмолог и гръден хирург, които ще представят особеностите на клиничната оценка в процеса на диагностика и лечение на възникналите усложнения.


Продължителност: два дни в рамките на четири сесии


Брой участници: с оглед запазване на формата на интерактивна работна среща броят на участниците ще е ограничен до 15 души


Курсът е ориентиран към лекари рентгенолози, специализанти по образна диагностика, пулмолози и гръдна хирургия.


Курсът е сертифициран от БЛС.


Адрес за заявки и информация:


Дирекция “Научна и учебна дейност”

МБАЛ Токуда Болница София

Бул Никола Вапцаров 51Б

1407 София

тел. 02/403 42 21, 403 42 28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg


Първи ден


13.30-14.00ч

Регистрация. Откриване на курса

14.00-15.30ч

Белодробните инфекции - основен проблем в пулмологията. Алгоритъм за поведение на пулмолога – д-р Н.Стоева

Семиотика на рентгенморфологичните промени – да се подготвим да говорим на един език – доц. Г.Кирова

15.30-16.00ч

Кафе пауза

16.00-17.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпетентни пациенти – какво ни дава образната диагностика? Бактериални, туберкулозни и нетуберкулозни микоинфекции – д-р Б.Пенев

Представяне на случаи – д-р Б.Пенев


Втори ден


08.30-10.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпетентни пациенти – какво ни дава образната диагностика? Вируси, хламидии и рикетсии, микози – д-р Б.Пенев

Представяне на случаи – доц. Г.Кирова

10.00-10.30ч

Кафе

10.30-12.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпрометирани пациенти – какво е различното? – д-р Б.Пенев

Оперативно лечение при белодробни инфекции и техните усложнения. Какво иска да знае гръдният хирург - д-р Ц.Минчев

Закриване


Обратно в списък