"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Курс СДК "Предизвикателствата на Интерстициалните белодробни болести към съвременната пулмология"

дата : 01.12.2014


Уважаеми колеги,

Пулмологично отделение и Отделението по Образна диагностика на Токуда Болница София Ви канят на Курс СДК "Предизвикателствата на Интерстициалните белодробни болести към съвременната пулмология". Курсът има за цел да даде базисна информация за съвременните познания и нерешени проблеми при дифузните интерстициални белодробни болести.

Курсът се адресиран към лекари, специализиращи пулмология, както и към пулмолози, с които да обменим опит и размисли по темата. Темата е предизвикателство за специализиращи и специалисти по Рентгенология поради ключавата роля на образната диагностика в диагностичния алгоритъм на интерстициалните белодробни болести

Кредитира се от БЛС


Обратно в списък