"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тук2017.06.03 WorkShop Neuro, M.Penkov


виж .pdf файла2017.06.03 Workshop_clinical_case


виж .pdf файла2017.06.03 Workshop_clinical_case


виж .pdf файла2017.06.03 Common pitfalls and mistakes in lower extremity trauma, I.Boric


виж .pdf файла2017.06.03 How to approach in a case of sports trauma, I.Boric


виж .pdf файла2017.06.03 MR diagnostics of muscle trauma, I.Nikolov


виж .pdf файла2017.06.03 MSK Emergencies, E.Ilieva


виж .pdf файла2017.06.03 Case, E.Panova


виж .pdf файла2017.06.03 Case, N.Mladenova


виж .pdf файла2017.06.03 Case, S.Georgieva


виж .pdf файла2017.06.03 Case, R.Popova


виж .pdf файла2017.06.03 Case, M.Eneva


виж .pdf файла2017.06.03 Case, G.Dyakova


виж .pdf файла2017.06.03 Case, Teneva


виж .pdf файла2017.06.03 Case, D.Ilieva


виж .pdf файлаТумори в задна черепна ямка в детска възраст


виж .pdf файлаТуберкулоза в детска възраст


виж .pdf файлаTraumatic brain injury


виж .pdf файлаSturge Weber syndrome


виж .pdf файлаПриложение на MRI спектроскопия в неврорентгенологията


виж .pdf файла