"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis


виж .pdfПравила за добра медицинска практика, изготвени от Българската Асоциация по Радиология 2011


виж .pdfПрепоръка за добра медицинска практика на Американския Колеж по Радиология, касаеща сигурността при работа с магнитно-резонансни апарати AJR 2007;188:1-27


виж .pdfОфициална позиция на Американската Торакална Асоциация/Европейската Респираторна Асоциация/Японската Респираторна Асоциация/Южноамериканската Торакална Асоциация: Идиопатична Белодробна Фиброза: Насоки за добра медицинска практика за диагноза и терапевтично поведение, базирани на доказателствата


виж .pdfПрепоръки за добра медицинска практика на Европейската Асоциация по Кардиология за лечение на вродените заболявания на сърцето при възрастни


виж .pdfKлиничен експертен консенсусен документ за диагностика и лечение на Хипертрофична кардиомиопаатия на Американския Колеж по Кардиология и Европейската Асoциация по Кардиология


виж .pdfПрепоръки на Европейската Асоциация по Кардиология и Европейската Асоциация по Анестезиология за предоперативна оценка на сърдечния риск при некардиологични оперативни интервенции.


виж .pdfРъководство за добра медицинска практика; Диагностика и лечение на белодробния карцином; Национален консенсус 2010;


виж още...Структура на рентгенологичен рапорт при кардио-КТ изследване


виж .pdfСтруктура на рентгенологичен рапорт при Идиопатични интерстициални пневмонии


виж .pdfНаредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“


виж .pdf