"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Пример : "миокардити, МДКТ"

Клиничните случаи в ежедневната практика винаги се различават от тези, описани във специализираните, добре структурирани учебници и статии. Всеки един рентгенологичен образ представлява малка част от пъзела на специфичния клиничен случай като достигането до правилната диагноза често напомня бавното и систематичното му подреждане.

Ние вярваме, че добре представените случаи от практиката играят важна роля в процеса на обучение и познание и могат да подобрят способността ни да откриваме онези фини детайли, които служат за ключ към правиланата диагноза.

Любезно Ви каним да подкрепите нашата инициатива и да изпращате интересни клинични и рентгенологични случаи от ежедневната си практика. Насърчаваме представянето на случаи, които акцентуират върху специфични детайли, водещи до правилната диагноза или такива, представени с помощта на различни образни методи.


Публикувай случай