"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикувай случай


Всички полета са задължителни1. Заглавие :
2. Автор / Автори :

(Пълни имена)

3. Отдел, Болница, Град, Пощенски код :
4. E-mail :
5. Ключови думи :
6. Клинични данни :

(75 думи)

7. Находка от образни изследвания:

(кратко описание до 150 думи)

8.Финална диагноза :
9. Дискусии :

(500 думи)

10. Диференциална диагноза :
11. Заключение :
12. Библиография :

(до 10 броя)

13. Категория на случая :

Кардиорентгенология

Торакална Радиология


14. Рентгенови образи :

Позволени формати - Jpeg(Jpg), Png, GIf с големина до 1mb15. Прикачи видео файл :

Големина до 30 mb, позволени формати са .flv, .mp4Антибот - потвърдете, че сте реален потребител - напишете кода от картинката


Антибот - код :


Как да публикувате случай?


Всички случаи трябва да бъдат попълнени във формата вляво и изпратени в електронен формат. Моля, спазвайте следните инструкции при подготовка на Вашия случай.


Вашият случай винаги трябва да съдържа:


1.Заглавие

2.Имена на автора/авторите

3.Отделение, болница, град, пощенски код

4.E-mail адрес

5.Ключови думи

6.Клинични данни (75 думи)

7.Находка от образни изследвания (кратко описание до 150 думи)

8.Финална диагноза

9.Дискусия (до 500 думи)

10.Диференциална диагноза

11.Заключение

12.Библиография (до 10)

13.Категория на случая(Кардиорентгенология, Торакална Радиология)

14.Рентгенови образи (Големина на снимките до 1mb, формати - Jpeg, Jpg, Png or GIf )

15.Видео (Големина до 30 mb, предпочитан формат .flv; други позволени формати .mpeg, .avi, .mkv)


Изпратеният от Вас случай ще бъде разгледан и рецензиран от експерти в областта преди да бъде одобрен и публикуван в сайта.

Ако имате въпроси по отношение на публикуването на случаите, можете да се свържете с нас на e-mail - office@bscts.bg.