"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


PCR-отрицателен, IgG/IgM антитела - позитивен SARS-CoV 2

дата : 16.04.2020


Д-р Орлин Златарски
Проф. Галина Кирова
Д-р Калояна Калева


Образна Диагностика, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

o.zlatarski@hotmail.com


Ключови думи: COVID-19, КТ на гръдния кош, пневмония, триаж, RT-PCR тест


Клиника: 70 годишен мъж, постъпва в Спешно Отделение с оплаквания от силна умора, болки в мускулите, температура до 39 гр. C, гърлобол и непродуктивна кашлица с давност от 7 дни.Физикален преглед - телесна температура - 37 гр. С, АН - 120/70 mmHg, ДЧ - 32 вдишвания/минута, сатурация на O2 - 85%.Първият RT-PCR за COVID-19 беше негативен; IgG/IgM имунологичен тест се позитивира за IgM и за IgG. На 16-я ден, и след като пациентът е бил интубиран, RT-PCR от бронхиален лаваж показва позитивен резултат.


Образни изследвания:

Фигура 1: Изходна рентгенография на бял дроб (на 12-я ден от началото на клиничните симптоми) показва двустранни засенчвания тип “матово стъкло” с фини ретикулерни промени и конфигурация на сърдечно-съдовата сянка с характеристика на хипертония - елонгиран контур на левокамерната дъга.Фигура 2: Различни срезове на аксиален високо резолюционен КТ на гръден кош ( на 14-я ден от клиничната симптоматика) ( А-D; отгоре надолу). Дифузни промени тип “матово стъкло” с ретикулерни уплътнения и задебеляване на интерлобуларните септи. Консолидация. Релативно неангажиране на апикалните и базалните сегменти. Плеврален излив.Фигура 3: Коронарни реконструкции на различни срезове на високо-резолюционен КТ на гръден кош (А-С; отгоре надолу). Дифузни промени тип “матово стъкло”, с ретикулерни уплътнявания и задебеляване на интерлобуларните септи. Консолидация. Релативно неангажиране на апикалните и базалните сегменти.


Окончателна диагноза: Вирусна пневмония, причинена от коронавирус (SARS –CoV2) – COVID-19


Дискусия:

Образната находка включва чисти промени тип “матово стъкло”, промени тип “матово стъкло” и ретикуларни уплътнявания и/или задебеляване на интерлобуларната септа, промени тип “матово стъкло” и консолидация. Пормените се локализират периферно, предоминантно в задните сегменти (дорзално на средна аксиларна линия) на белодробния паренхим. Важно е да се отбележи, че един единствен негативен RT-PCR тест от горните дихателни пътища НЕ означава, че пациента няма COVID-19. Изключително важно е лабораторната констелация да се разглежда заедно с образната находка - подход, който се предприема почти универсално.


Диференциална диагноза:

Вирусна пневмония с етиология, различна от SARS-CoV2; други заболявания, протичащи с дифузни промени тип матово стъкло.


Какво да запомним:

• Познаването на образните находки, суспектни за COVID-19 e от първостепенно значение. • Пробите за RT-PCR взети с тампон от горните дигхателни пътища при пациенти в различен етап от развитието на болестта са с несигурна чувствителност. • За съжаление въпреки ранната изява, КТ промените не винаги могат да се отдиференцират от тези, наблюдавани при други пневмонии.


Библиография:

1. HuiLi, Feng J. et al. Multiple Negative of RT-PCR Testing of COVID-19 Pneumonia: A Case Report. https://researchgate.com/article/rs-16094/v1 (09.03.2020) DOI: 10.21203/rs.3.rs-16094/v12. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-COVID-19-3. Lee ЕYP, Ng MY, Khong PL; COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?; The Lancet; Infection Disease 2020;20:384-3854. Song F, Shi N, Shan F et al. Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia. Radiology 2020;2951:210-217; DOI: 10.1148/radiol.20202002745. Kay F, Abbara S. The Many Faces of COVID-19 - Spectrum of Imaging Manifestations. 2020 (Pre-print)6. Li Y, Xia L. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Role of Chest CT in Diagnosis and Management. AJR 2020;214:1-7; https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.20.229541

2

3

4

5

6

7

8