"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Kурс за лекари, специализиращи "Пневмология и фтизиатрия" - Пловдив 2013

дата : 26.10.2013


На 29 и 30 ноември 2013г. в Пловдив, ще се проведе курс за лекари, специализиращи "Пневмология и фтизиатрия". В курса са включени актуални теми от белодробната медицина - ХОББ, астма, възпаление на долните дихателни пътища и неопластични заболявания. Предвидени са и обучения с практическа насоченост като функцинално изследване на дишането (спирометрия) и образна диагностика. Желаещите да се регистрират за участие в курса, могат да го направят на www.brsnet.bg


Програма на курса


Обратно в списък