"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Специализации по Кардиорентгенология

дата : 31.01.2014


Както и през предходните години, ЕSR и ESCR ще предоставят програми за специализация по кардиорентгенология на специализанти за последната им година на обучение или за специалисти за първите две години след придобиване на специалност образна диагностика. Организирана от Европейското училище по радиология, програмата ще осигури три месечни модули за интензивно обучение по кардиорентгенология.


От името на БДКТР, ESR и ESCR Ви каним да участвате в тази изключително успешна образователна програма през 2014 година. Условията остават непроменени, като:


• Продължителността е три месеца, за който период одобрените лекари получават стипендия от 4.700,00 евро, осигурена от ESR и ESCR

• Програмата е съобразена с квалификацията на специализанти в последната им година на специализация или на специалисти, придобили сепциалност по образна диагностика през предходните две години и имат желание да продължат субспециализация в сферата на кардиорентгенологията

• Програмата има за цел да подготви специалистите съгласно европейския курикулум 2013/2014

• За 2014 ще бъдат предоставени две такива програми, организирани с помощта на ESOR.


При неясноти и възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се обърнете към офисите на БДКТР или ESCR.

www.esor.org


BSCTR

ESCR


Обратно в списък