"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


На 13.ХІІ. в Токуда болница се проведе курс СДО на тема “Предизвикателствата на интерстициалните белодробни болести към съвременната пулмология“

дата : 06.01.2015


Курсът е организиран от Отделението по Пулмология и Клиника по образна диагностика на болницата. Курсът даде синтезирана информация за новата класификация на паренхимните белодробни заболявания, образните, клинични и патоморфологични характеристики на основните нозологични единици. В дискусионното представяне на множество клинични случаи участваха пулмолози, рентгенолози, патологоанатом и гръден хирург. Пълно съдържание на лекциите можете да видите тук.


Презентации :


Дифузни паренхимни болести Саркоидоза

Интерстициални белодробни заболявания Поглед към тях от леглото на болния

Интерстициалните белодробни болести в реалния живот

ИНТЕРСТИЦИАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ през погледа на рентгенолога

Лекарствено индуцирани интерстициални белодробни болести. Клинични случай.

Интерстициалните белодробни болести - класифициране на познанията и понятията

Диагностичен алгоритъм при дифузните паренхимни заболявания, пречупен през 7-годишен клиничен опит на Токуда болница София

Клиничен случай на ВООР,диагностициран с ТББ и успешно лекуван с КС


Обратно в списък