"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Годишна научна и образователна среща

Новости в кардиоторакалната рентгенология

15-16 Април, 2009

София


Организирана от Европейска асоциация по Кардио Радиология (ESCR) и Българска асоциация по Радиология (BAR)
ьиидуПрограма на събитието - виж .pdf


Спонсори

GE  

GE Healthcare

Токуда Болница София