"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

Рентгенологична среща "Кошмарите на специализанта" - СОХО София, 09.12.2017

дата : 17.12.2017