"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

8-ма среща на специализантите по образна диагностика

дата : 18.04.2018