"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

РЕНТГЕНОЛОГИЧНА СРЕЩА “ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО” ПЕДИАТРИЧНА РАДИОЛОГИЯ - ВАРНА

дата : 01.10.2016