"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Членство


Форма за членство в БДКТР


Полетата маркирани в червено са задължителни !!!

Моля попълнете формата на двата езика


Лични данни :

Salutation :

Обръщение :

Gender :

Пол :

Academic title(s) :

Академична титла :

First name :

Име :

Middle name(s) :

Презиме :

Last name :

Фамилия :

Membership type :

Тип членство :

Date of birth:
Дата на раждане :
(YYYY-MM-DD)

Place of birth :

Място на раждане :

Your email :
Имейл :

Retype your email :
Повтори имейла :

Profession :

Професия :

Place of work :

Месторабота :

Адрес за членство

Hospital :

Болница :

Institution :

Институция :

Department :

Отделение :

Street :

Улица :

ZIP/City :

П. код/Град :

Country :

Държава :

Phone number :
Телефон :

/

/

/

Fax number :
Факс :

/

/

/