"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Учредяването на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология (БДКТР) е в съзвучие със съвременните европейски и световни тенденции. То е израз на необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите в областта на кардиорентгенологията и образната диагностика на гръдния кош и има за цел да допринесе за тяхното израстване като професионалисти. Впечатлен съм от ентусиазма на колегите, които положиха основите на новата структура. За кратко време и в условията на сериозни трудности те подготвиха проекта, приеха устав, уредиха регистрацията и създадоха сайт на български и английски език в Интернет. Привлечени бяха съмишленици, активизира се съвместната работа с Българската Асоциация по Радиология (БАР), на която БДКТР е клон. Подобриха се контактите с други сродни организации у нас и в чужбина. В ход е реализацията на важни образователни и научни инициативи. Дали и в каква степен ще бъдат изпълнени амбициозните задачи от програмата, предстои да видим. Силно се надявам това да стане, тъй като познавам личностните качества на строителите на новото дружество и тяхното дръзновение. Пожелавам успех!


Проф. д-р Любомир Дянков, дмнвиж оригиналната референция