"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Българското дружество по кардиоторакална рентгенология обединява услията на колеги от различни специалности с интерес в областта на сърдечната и торакална патология. Изключителното развитие на образните методики и тяхното налагане като "златен стандарт" в диагностиката и планирането на лечението наложи създаване на сдружение с мултидисциплинарен характер, чийто цели са амбициозни и са в интерес както на пациентите, така и на медицинското съсловие. Имайки предвид капацитета на колегите и ентусиазма, с който се създаде дружеството съм убеден, че то ще играе съществена роля в научния и професионален домейн в България


Доц. д-р Иво Петров, д.м., Председател на Българско дружество за ендоваскуларна терапия, Избран председател на Дружеството на кардиолозите в Българиявиж оригиналната референция