"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Годишна научна и образователна среща

Новости в кардиоторакалната рентгенология

23-24 април, 2010

София


Организирана от Европейска асоциация по Кардио Радиология (ESCR) и Българска асоциация по Радиология (BAR)
ьиидуПрограма на събитието - виж .pdf


Скъпи колеги,

Образната диагностика в областта на изобразяването на сърцето и големите съдове се намира в своя възход и непрекъснато развитие. Бързият прогрес на технологиите в последните години беше една от предпоставките за този напредък като все по-новите и съвършенни техники на изследване навлизат широко в ежедневната практика. Това, което в началото беше само неясно обещание, сега в лицето на мултидетекторната компютърна томография и бързите магнитнорезонансни секвенции е реалност за едежневната клинична практика.

През 2009 Българската Асоциация по Радиология с любезното съдействие на Университета в Грьонинген пое инициативата да организира годишна среща, засягаща проблемите на Кардиорентгенологията. Целта беше, и още е, да се постави основа, на която повечето специалисти в областта да могат да стъпят и да бъдат информирани за новостите в тази модерна сфера на образната диагностика. Първата среща под надслов „Съвременни образни методи за изследване на сърцето” се проведе в София и беше посрещнат с интерес от рентгенологичната общност с повече от 150 регистрирани участници.

Българската Асоциация по Радиология с любезното съдействие на Токуда Болница София има желанието да изгради традиция в тази област и да организира Втора Кардиорентгенологична среща, която ще се състои на 23-24 април в Токуда Болница София.

Тема на Втората Кардиорентгенологична среща ще бъдат новостите в диагностиката на заболяванията на дясното сърце и белодробната артерия. Материалът ще бъде насочен към рентгенолози и клиницисти, интересуващи се от новите изобразителни методи в кардиорентгенологията. Български и чуждестранни лектори ще представят златния стандарт в посочената област. Новата сесия „Случаи от практиката”ще предложи време за дискусия и определяне на мястото на интердисциплинарния подход при решаване на диагностичните казуси в ежедневието.

Добре дошли през април на Втората Кардиорентгенологична среща „Новости в кардиорентгенологията” 2010!


Доц. Галина Кирова

Организатор на Втора Кардиорентгенологична среща

„Новости в кардиорентгенологията 2010”


Спонсори

GE

GE Healthcare

Токуда Болница София

Софтуерна Компания ЕООД