"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Кошмари в Радиологията

дата : 29.10.2017


Дата: 09.12.2017

Програма

Място: SOHO Coworking Space, София, ул. Искър 4


Моля, който желае да участва с презентация, да пише в най-скоро време на radiologytogether@gmail.com


Концепция: Да се представи случай/случаи от практиката, поставили специализанта в ситуация, в която е бил:

- объркан и ненаясно как да постъпи

- наясно, но случаят е бил по-сложен от обичайното и се е наложило различен подход

- наясно, спрявил се страхотно и дава пример как се постъпва при често срещана патология

Понякога кошмарите могат да бъдат и социални:

- не сте на едно мнение с лаборанта

- клиницистите не ви дават информация или ви сугестират неправилно

- хирурзите, надвесени над вас, потропват нервно с крак и очакват отговор - да оперират или не?!


Нека да споделим и обсъдим своите "кошмари от радиологичната кухня" и да разкрием "тайните рецепти" за решаването им!


Let's become Master Rads!


Галерия


Обратно в новини