"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Тематичен курс „Компютърна томография“

дата : 21.02.2020


Уважеми колеги,


От името на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и Radiology Together имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в тематичен курс „Компютърна томография“, насочен към рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти по медицина и специализанти.


Курсът ще се проведе в четири последователни модула и има за цел да обясни основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Организирана така, програмата позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно.


Първи модул „Физични принципи на рентгеновата компютърна томография“ ще се проведе на 06.03.2020.г от 13ч. в аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.


В програмата са залегнали следните теми:


• физични основи на рентгеновата диагностика

• устройство на КТ уредба,

• принципи на формиране на КТ образа,

• качество на образа,

• физични характеристики,

• запознаване с основните дозиметрични величини

• методи за реконструкция, визуализация и обработка на образа


Желаещите да участват е необходимо да се регистрират на следния онлайн адрес: bit.ly/CT-tax. Регистрационната такса е 20лв.


Програма

Организатори:

Проф. Галина Кирова-Недялкова

Мед. физик д-р Емил Георгиев


Секретар:

Ивайла Матеева

imateeva88@abv.bg


Обратно в новини