"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Годишна научна и образователна среща

Новости в кардиоторакалната рентгенология

13-14 Mай, 2011

София


Организирана от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология със сътрудничеството на Българската Асоциация по Радиология


www.bsctr.bg

office@bsctr.bg


Скъпи колеги и приятели,

За мен е чест да Ви поканя на годишната научна и образователна среща «Новости в кардиоторакалната рентгенология – 2011», която ще се проведе в Токуда Болница София на 13 и 14 Май 2011 година.

В последните две години «Новости в кардиорентгенологията» се превърна в най-голямото рентгенологично събитие, адресирано към субспециалността кардиорентгенология. Качеството на презентациите и присъствието на водещи лектори в областта привличаше повече от 150 участника.

Тази година срещата се организира официално от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология с амбицията да се превърне в годишно научно събитие на обществото. Подкрепяна от Европейската Асоциация по Кардиорентгенология, нейната цел е да представи новостите в образната диагностика на сърцето и белия дроб, да запознае с технологичните постижения, да съдаде възможност за съвместна научна и преподавателска дейност.

«Новости в кардиоторакалната рентгенология» е среща, ориентирана към рентгенолози и клиницисти, интересуващи се от диагностика и лечение на заболяванията на белия дроб и сърцето. Редица добре познати български и чуждестранни лектори ще представят «правилата на изкуството» в областта.

Научната среща е организирана във вече добре известния си формат като водещи ще са темите рентгенова анатомия и физиология. Специално внимание ще се обърне на тясното взаимодействие сърце-бял дроб и интерпретацията на образа в тази насока с помощта на новите методи за неинвазивна диагностика. В края на срещата специално място ще бъде отделено на сесията, представяща трудни клинични случаи, чиято цел е да представи тясното взаимодействие между рентгенолози и клиницисти в ежедневната практика.

Добре дошли в София за годишната научна и образователна среща «Новости в Кардиоторакалната рентгенология 2011».


Доц. Г.Кирова, дм

Председател на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология


Спонсори

GE

GE Healthcare

Bracco

Софтуерна Компания ЕООД

     
Болница Токуда София    

Токуда Болница София

   

Архив научно образователни срещи

ьииду2010

ьииду2009