"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тукХОББ и белодробни инфекции - Явор Иванов


белодробна сесия


виж .pdf файлаХОББ и белодробни резекции за карцином - гледната точка на Гръдния Хирург - Цветан Минчев, Емануил Манолов, Владислав Маринчев.


белодробна сесия


виж .pdf файлаХОББ и астма : възможно съчетание - Владимир Ходжев


белодробна сесия


виж .pdf файлаДиагностични и терапевтични дилеми : ХОББ и Сърдечна недостатъчност - Васил Велчев


кардиологична сесия


виж .pdf файлаМетаболитен синдром, захарен диабет и ХОББ. Патологични и клинични аспекти - Проф. Д-р Боян Лозанов


кардиологична сесия


виж .pdf файлаМодели на поражение при интерстициалните заболявания на белия дроб – А.Ойконому


белодробна сесия


виж .pdf файлаФизиология на белия дроб за рентгенолози – А.Симидчиев


белодробна сесия


виж .pdf файлаИнтерстициални пневмонии – Б.Пенев


белодробна сесия


виж .pdf файлаПЕТ-КТ – нова ера в оценката на солитарното белодробно огнище – Е.Пиперкова


белодробна сесия


виж .pdf файлаНова стадираща система за рак на белия дроб – Г.Кирова


белодробна сесия


виж .pdf файлаНови хоризонти при изобразяване на белия дроб. Постпроцесинг – как го правим и кога е нужен? – П.ВанОйен


белодробна сесия


виж .pdf файлаРолята на МДКТ при оценка на коронарен бай-пас и перкутанни коронарни интервенции – Е.Вълчева


кардиологична сесия


виж .pdf файлаАнатомия на сърцето – Г.Кирова


кардиологична сесия


виж .pdf файлаПостпроцесинг при компютърната томография и ниско-дозово скениране – Г.Сел


кардиологична сесия


виж .pdf файлаНеинвазивна коронарография – К.Генова


кардиологична сесия


виж .pdf файлаФизиология на сърцето за рентгенолози – К.Кючуков


кардиологична сесия


виж .pdf файлаСтандартизирано рентгенологично описание на кардио КТ и МРТ изследвания – Л.Натале


кардиологична сесия


виж .pdf файлаНуклеарно-медицински методи за оценка на миокарден виталитет - М.Гарчева


кардиологична сесия


виж .pdf файлаОценка на калциевото съдържимо в коронарните плаки. Клинична и прогностична стойност - М.Аудкерк


кардиологична сесия


виж .pdf файлаИзобразяване на сърцето. Виталност на миокарда – В.Стойнова


кардиологична сесия


виж .pdf файла