"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тукСъвременни образни методи за изследване на тънкото и дебелото черво


виж .pdf файлаPneumomediastinum following dental procedure


виж .pdf файлаНеврофиброматоза тип 1


виж .pdf файлаIntestinal Malrotation


виж .pdf файлаMesoblastic nephroma


виж .pdf файлаHoloprosencephaly


виж .pdf файлаБъд-Киари синдром


виж .pdf файлаКостен тумор в детска възраст


виж .pdf файлаArterioportal fistula


виж .pdf файлаДифузни паренхимни болести Саркоидоза


виж .pdf файлаИнтерстициални белодробни заболявания Поглед към тях от леглото на болния


виж .pdf файлаИнтерстициалните белодробни болести в реалния живот


виж .pdf файлаИНТЕРСТИЦИАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ през погледа на рентгенолога


виж .pdf файлаЛекарствено индуцирани интерстициални белодробни болести. Клинични случай.


виж .pdf файлаИнтерстициалните белодробни болести - класифициране на познанията и понятията


виж .pdf файлаДиагностичен алгоритъм при дифузните паренхимни заболявания, пречупен през 7-годишен клиничен опит на Токуда болница София


виж .pdf файлаКлиничен случай на ВООР,диагностициран с ТББ и успешно лекуван с КС


виж .pdf файлаДифузионни техники при МРТ 2 - Ю.Златанов


виж .pdf файлаКак да създадем протокол за МДКТ 2 - Ц.Зашева


виж .pdf файлаПротоколи за контрастиране при КТ изследванията 2 - С.Копети


виж .pdf файла