"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тук2017.12.09 How not to do the worst presentation ever K.Chupetlovska


виж .pdf файла2017.12.09 Limphangioma in pediatric department V.Stoyanova


виж .pdf файла2017.12.09 My mind blowing case M.Ilieva


виж .pdf файлаAdvances and new CT techniques Kalra p


виж .pdf файлаCT Technology Image Formation Pekarovic p


виж .pdf файлаPurchasing a CT Kalra p


виж .pdf файлаRDIM IAEA Pekarovic p


виж .pdf файлаAbdomen CT Kalra p


виж .pdf файлаChest Radiation Kalra p


виж .pdf файлаTCM Pekarovic p


виж .pdf файлаUnderstanding CT imQ Pekarovic p


виж .pdf файлаCardiac radiation Kalra p


виж .pdf файлаRadiation Dose of CT Examinations Pekarovic p


виж .pdf файлаWhole body CT Kalra p


виж .pdf файлаChildren Kalra p


виж .pdf файлаCT Protocols in hybrid NM Kalra p


виж .pdf файлаScreening CT Kalra p


виж .pdf файлаCT Dosimetry Avramova


виж .pdf файлаCT protocols in Radiation Therapy Genitsarios


виж .pdf файлаDW BG experience Georgiev and Dyakov


виж .pdf файла