"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тукOptimization paediatric Bulgarian experience Kostova


виж .pdf файла2017.06.02-Emergency-Radiology-Opening-G.Аdam


виж .pdf файла2017.06.02-Welcome-to-the-6th-R&T-meeting-G.Kirova


виж .pdf файла2017.06.02.-ESR-P.Mildenbeger


виж .pdf файла2017.06.03-Invest-in-Youth,-R.Grunkranzpdf


виж .pdf файла2017.06.02 Management Issues in Emergency Radiology, P.Mildenberger


виж .pdf файла2017.06.02 Blast Terror Attack, N.Mladenov


виж .pdf файла2017.06.02 Acute Chest Pain, G.Kirova


виж .pdf файла2017.06.02 Acute Chest Pain, M.Nedevska


виж .pdf файла2017.06.02 Non traumatic chest pain, mediastinum, T.Nenkina


виж .pdf файла2017.06.02 GI emergencies – signs and pitfalls, I.Plachkov


виж .pdf файла2017.06.02 Imaging in abdominal trauma, D.Baleva


виж .pdf файла2017.06.02 Abdominal vascular emergency, V.Stoynova


виж .pdf файла2017.06.02 Iomeron_development and applications, G.Krastev


виж .pdf файла2017.06.02 Aspirated Foreign Bodies, P.Getzov


виж .pdf файла2017.06.02 Get the most out of your images, Siemens


виж .pdf файла2017.06.02 Workshop Sofia Pediatric emergency, B.Balev


виж .pdf файла2017.06.03 Case, S.Sirakov


виж .pdf файла2017.06.03 Cervical Spine Trauma, K.Chupetlovska


виж .pdf файла2017.06.03 State of Art Imaging of Acute Stroke, M.Penkov


виж .pdf файла